Tururiskide juhtimine

Äritegevus sõltub turul toimuvatest muutustest. Sõltuvalt äritegevuse olemusest mõjutavad teie ettevõtet erinevad turutegurid, mis võivad oluliselt kõigutada kasumit ja rahavoogu. Ettevõtte tegevuse prognoosimiseks, likviidsuse säilitamiseks ja kasumi kõikumise vähendamiseks tuleb juhtida tururiske.

Näiteks võivad valuutakursid kõikuda kogu Teie ettevõtte brutokasumi ulatuses ning seetõttu tuleks riske alati ennetada ja maandada. Rekordiliselt madalad intressimäärad on andnud võimaluse kindlustada väikeseid finantskulusid veel tükiks ajaks ning suurendada Teie ettevõtte maksevõimekust ja tagada pikaajaline tulu. Edukas riskide juhtimine on abiks ka konkurentsieelise saavutamisel. 

Kuna võlakirja-, valuuta- ja tooraineturgudel on järsud liikumised muutunud tavapärasemaks, siis on riskide maandamine omandanud olulise tähtsuse. OP pakub tõhusaid lahendusi tururiskide maandamiseks ning nende seast leiate kindlasti sobiva lahenduse ka oma ettevõttele.

Kuidas saab Teie ettevõte maandada tururiske?

Üldkasutatav riskide juhtimise vahend on tuletisinstrumendid. Nende eesmärk on tulemuslikult maandada tururiske, mis võivad oluliselt mõjutada Teie ettevõtte finantstulemusi.

Teie ettevõte teeb tehinguid valuutas, mis ei ole euro? Pakume paindlikke ja tõhusaid lahendusi valuutatehinguteks ja valuutariskide maandamiseks.

Intressiriskide juhtimise eesmärk on vähendada intressikuludega ja intressimäärade ebasoodsa muutumisega seotud ebakindlust.