Rublamaksed Venemaale

Rublamaksete teostamisel Venemaale tuleb maksekorraldusse lisada alljärgnev Vene Föderatsiooni Keskpanga poolt nõutav informatsioon:

  • Saaja täielik nimi ja aadress (sealhulgas linn)
  • Saaja kontonumber (20-kohaline, algab 4-ga)
  • Saaja INN kood (10-kohaline maksukohuslase kood)

Saaja kontonumber ja INN kood kirjutada väljale 'Saaja arvelduskonto nr' järgmisel kujul: 40807810402000000134/INN9909235581 (tegemist on näidisandmetega)

  • Saaja panga täielik nimi ja aadress (sealhulgas linn)
  • Saaja panga BIK kood (9-kohaline, algab 04-ga)
  • Saaja panga kontonumber Venemaa Keskpangas (20-kohaline, algab 30101-ga)

Saaja panga BIK kood ja kontonumber Venemaa Keskpangas kirjutada väljale 'Korrespondentpanga konto' järgmisel kujul: BIK044583990/30101810900000000990 (tegemist on näidisandmetega)

  • VO-kood (valuutatehingu kood), tähed VO + 5-kohaline maksekood. Kirjutada vormingus: (VO12345). NB! Ilma VO-koodita või vale VO-koodiga maksed saadetakse tagasi.
  • Makse selgitus inglise keeles, nt lepingu number ja kuupäev

VO-kood ja makse selgitus kirjutada väljale 'Selgitus' järgmisel kujul: (VO12345) Contract no 123, date 01.01.2017 (tegemist on näidisandmetega)