OP Grupp

OP on Soome finantsteenuste grupp, kelle missiooniks on edendada oma klientide arengut, turvalisust ja heaolu. OP pakub oma äri- ja institutsioonilistele klientidele erinevaid pangandus-, kahjukindlustus- ja varahaldusteenuseid ning eraisikutele laiaulatuslikku pangandus- ja kindlustusteenuste valikut. OP edu võimaldab konkurentsivõimelist kasumit aktsionäridele.

Keskendudes kasumlikkusele ja ettevõtte väärtuse suurendamisele, on OP Grupp pühendunud tugevale kapitaliseeritusele ja aktsionäridesõbralikule dividendipoliitikale.

OP Financial Group tegutseb alljärgnevas kolmes äritegevuse segmendis: 

Panganduses tegutseb OP korporatiivpangana suurte ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. 2013.a. lõpus oli ettevõtte turuosa ettevõtluslaenude väljastamisel 22.1%, see tähendab, et OP hõivab Soome ettevõtluslaenude väljastajate hulgas teise koha. Grupp pakub oma kodumaistele klientidele erinevaid finants-, investeerimise- ja makselahendusi, ka rahvusvahelisel tasemel, ning välismaistele klientidele pangandusteenuseid ärivajadusteks Soomes ja naaberregioonides. OP püüdleb turuliidri positsiooni poole kui pank suurettevõtete jaoks ning koos OP Grupi liikmespankadega kui pank väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

Kahjukindlustuses pakub OP laia kindlustuslahenduste valikut nii era- kui ka äriklientidele. Ettevõte omab äri- ja avalikule sektorile kindlustuse pakkumisel juhtivat positsiooni. Samuti ollakse turuliidrid kogutud kindlustusmaksete mahtude poolest. OP eesmärk on ulatuslike kliendisuhete ja tiheda koostöö kaudu OP Grupi pankade vahel turuosa jätkuvalt suurendada.

Varahaldus pakub varahaldusteenuseid institutsionaalsetele ja eraklientidele ning vastutab peamiselt OP investeerimisfondide portfellihalduse eest. OP on Soome juhtiv varahaldusteenuste pakkuja institutsionaalsetele klientidele. Tema juhtimise all oli 2013.a. lõpul kokku 37.9 miljardit EUR.

OP on üks osa Soome juhtivast finantsteenuste grupist. OP Financial Group koosneb sõltumatutest kooperatiivsetest liikmespankadest ja grupi keskasutusest, OP-OP Group Central Cooperative´ist koos selle tütarettevõtetega.