Küpsiste kasutamine

Meie kodulehel kasutatavate küpsiste turvalisus on kontrollitud

Me kasutame küpsiseid vaid tehnilistel eesmärkidel tagamaks meie kodulehe
funktsionaalsuste toimimine.

Kõik küpsised on testitud andmete turvalisuse osas ning me monitoorime küpsiste
turvalisust ka edaspidi. Kolmandad osapooled ei saa küpsiseid muuta ilma OP
sellekohase nõusolekuta ning küpsiste poolt kogutud infot hoitakse turvalises Euroopa
Liidus asuvates ning auditeeritud andmekeskustes.

OP Corporate bank plc Eesti filiaal ja OP Finance on küpsiste poolt kogutud andmete
vastutavad töötlejad ning korraaldavad küpsiste poolt andmete

Kuidas küpsised töötavad?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja seadmesse.

Me kasutame nii sessiooni kui püsivaid küpsiseid. Sessiooni küpsised kohalduvad üksnes
sessiooni ajal või üksiku külastuse ajal. Need kustutatakse automaaselt kohe, kui
veebilehitseja suletakse. Sessiooni küpsised on vajalikud nt juhul, kui pakutakse
pangateenuseid veebi vahendusel.

Püsivad küpsised kohalduvad samuti üksnes teatud limiteeritud perioodi vältel: need
jäävad kasutaja seadmesse määratud perioodiks peale sessiooni lõppemist, kui kasutaja
ei kustuta neid varem. Küpsised ei kahjusta seadet ega seadmes sisalduvaid faile ühelgi
moel.

Kas me suudame kasutajad küpsiste põhjal tuvastada?

Meil on võimalik siduda teave teenuste kasutamise ja veebilehe külastustega üksnes juhul,
kui kasutaja logib sisse OP teenusesse kasutades oma salasõna ja parooli. Seos
nimetatud teabe ja küpsiste vahel luuakse ja andmeid kasutatakse üksnes OP poolt. Kui
kasutaja logib OP teenusesse sisse kasutades erinevaid seadmed, seotakse kogutud
teave teenuste kasutamise kohta konkreetse kasutaja kohta teada oleva teabega.

OP on vastutustundliku ettevõttena pühendunud oma klientide privaatsuse kaitmisele
kooskõlas kohalduvate andmekaitset reguleerivate õigusaktidega.

Rohkem teavet isikuandmete kaitsest: Isikuandmete töötlemine

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist kontrollida?

Kui kasutaja soovib küpsiste kasutamist keelata, saab seda teha oma veebilehitseja
seadetes.